PL
Zaloguj

Kadra zarządzająca

Spearhead to sprawdzony zespół doświadczonych menedżerów, który łączy międzynarodowe doświadczenie branżowe z wiedzą o rynkach lokalnych. Poza rozwojem organicznym Grupy nasz zespół udowodnił swoje umiejętności w zakresie poszukiwania, przejmowania i integrowania komplementarnych przedsiębiorstw. Spearhead stosuje najwyższe standardy ładu korporacyjnego, wykraczając poza wymogi mające zastosowanie dla tej wielkości firmy prywatnej. Rada dyrektorów składa się z dyrektorów wykonawczych oraz dyrektorów nierwykonawczych, przy czym większość jej członków to dyrektorzy niewykonawczy, w tym przewodniczący Rady. Ponadto w spółce funkcjonuje komitet audytu oraz komitet ds. wynagrodzeń.

Kierownictwo

Tomasz Zdziebkowski

Tomasz Zdziebkowski

Prezes Zarządu
Jonathan Lamont

Jonathan Lamont

Dyrektor finansowy

Tomasz Zdziebkowski

Prezes Zarządu

Wcześniej pracował jako partner zarządzający firmy BDO Binder w Warszawie. Do rady dyrektorów Farmwealth dołączył w 1998 roku, a do rady Spearhead International w 2001 roku. Był prezesem zarządu Grupy Top Farms oraz dyrektorem operacyjnym w regionie Europy Środkowej do 2016 roku, kiedy został prezesem zarządu Spearhead. Wykładał na Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz brał udział w programie Advanced Management Program w IESE Business School, University of Navarra.

Jonathan Lamont

Dyrektor finansowy

Poprzednie stanowisko – dyrektor finansowy w Produce Investments PLC. Wcześniej pracował dla firmy Dal Group, która jest prywatnym konglomeratem rolno-spożywczym w Subsaharyjskiej Afryce Wschodniej. Zajmował również kilka stanowisk kierowniczych w firmie Kraft, w tym stanowisko dyrektora w dziale fuzji i przejęć na terenie Europy oraz w firmie Wrigley z siedzibą w Monachium na region EMEAI, gdzie zajmował stanowiska kierownicze w dziale finansowym obejmującym kluczowe rynki międzynarodowe i produkcję w regionie EMEAI.

Dyrektorzy niewykonawczy

Przemysław Głębocki

Przemysław Głębocki

Dyrektor niewykonawczy
Franz Hoerhager

Franz Hoerhager

Dyrektor niewykonawczy
Karol Kaminski

Karol Kaminski

Dyrektor niewykonawczy

Przemysław Głębocki

Dyrektor niewykonawczy

Franz Hoerhager

Dyrektor niewykonawczy

Karol Kaminski

Dyrektor niewykonawczy

Spearhead International jest europejską grupą rolniczą zaopatrującą przetwórców żywności, producentów i sprzedawców detalicznych. Dysponując powierzchnią około 90 000 hektarów, dysponujemy skalą, która pozwala nam niezawodnie dostarczać produkty wysokiej jakości. Zarządzamy ryzykiem poprzez zróżnicowanie geograficzne, wybór przedsiębiorstw, zarządzanie i marketing.

Kontakt

Spearhead International Ltd
Gate 2
Hasse Road
Soham
Cambridgeshire
CB7 5UN Wielka Brytania

Tel.: +44 (0) 1223 233263

Powrót