PL
Zaloguj

Model biznesowy

GDZIE PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ

Gospodarujemy w sposób zrównoważony na powierzchni ok. 90 000 hektarów wysokiej jakości ziemi rolnej w Polsce, Czechach, Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz na Słowacji. W krajach tych zatrudniamy ponad 1 600 osób w 25 kluczowych lokalizacjach. Nasz bank ziemi uprawnej budujemy w przeważającym zakresie w oparciu o długoterminowe umowy dzierżawy. Spearhead jest właścicielem jedynie niewielkiej części nieruchomości w miejscach, w których położona jest kluczowa infrastruktura Grupy.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Nasza zdywersyfikowana produkcja obejmuje zboża i rośliny oleiste, ziemniaki i warzywa, buraki cukrowe, uprawy nasienne, mleko, zwierzęta gospodarskie oraz inne produkty. Naszą wysoko zróżnicowaną ofertę kierujemy do szerokiego grona klientów, spełniając rygorystyczne europejskie wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa pochodzenia produktów.

Oprócz pierwotnej produkcji rolnej prowadzimy działalność w segmentach upstream i downstream. Obejmują one m.in. produkcję materiału siewnego, zarządzanie łańcuchem dostaw, przetwarzanie warzyw oraz produkcję energii elektrycznej z biogazu.

Nasz unikalny model biznesowy oparty na długoterminowej dzierżawie gruntów rolnych oraz zróżnicowany portfel nieruchomości rolnych zlokalizowanych w ramach obszaru UE wyróżniają nas na tle konkurencji.

JAK DZIAŁAMY

Spearhead działa jako wiodący integrator rynków, na których jest obecny. Spearhead bazuje na dostawach produktów od niezależnych rolników, dzięki czemu zwiększa zwoje możliwości produkcyjne, oraz świadczy usługi na rzecz niezależnych rolników. Nasz model biznesowy oparty na długoterminowej dzierżawie pozwala na szybką ekspansję i zwiększanie skali działalności, co pomaga w generowaniu wysokich stóp zwrotu. W ciągu ostatnich 10 lat podwoiliśmy areał ziemi rolnej, z której korzystamy, a także znacząco zwiększyliśmy przychody z działalności.

Nasza działalność jest oparta na długofalowych relacjach z klientami, którym przy wykorzystaniu najnowszych technologii dostarczamy w rzetelny i efektywny kosztowo sposób niezbędne składniki i środki do produkcji rolnej. Realizujemy to, stosując innowacyjną cyfrową technologię rolniczą oraz korzystając z różnorodnego klimatu i doboru upraw na różnych szerokościach geograficznych na naszych pięciu głównych rynkach, co pozwala nam na ograniczanie ryzyka klimatycznego oraz wpływu zmienności rynków surowcowych na naszą działalność.

Nasza struktura organizacyjna została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić niezbędną dbałość o szczegóły i decyzyjność na poziomie lokalnym, przy jednoczesnej możliwości skorzystania ze skali działalności Grupy i osiągnięć jej kadry kierowniczej. Na każdym z naszych rynków funkcjonuje dział ds. administracji dzierżaw i nieruchomości. Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie w pozyskiwaniu, rejestracji i zarządzaniu dzierżawami, mają dogłębną wiedzę w zakresie poszczególnych rynków i sieć lokalnych kontaktów.

ZRÓŻNOWAŻONE PODEJŚCIE

Dbamy o to, by produkcja żywności nabierała coraz bardziej zrównoważonego charakteru.

Osiągamy to poprzez:

  • utrzymywanie i zwiększanie potencjału urodzajnych gruntów rolnych
  • efektywne gospodarowanie zasobami
  • zapewnianie ekonomicznej opłacalności działalności
  • ochronę bioróżnorodności
  • minimalizowanie wpływu na lokalne otoczenie i szersze środowisko

Spearhead International jest europejską grupą rolniczą zaopatrującą przetwórców żywności, producentów i sprzedawców detalicznych. Dysponując powierzchnią około 90 000 hektarów, dysponujemy skalą, która pozwala nam niezawodnie dostarczać produkty wysokiej jakości. Zarządzamy ryzykiem poprzez zróżnicowanie geograficzne, wybór przedsiębiorstw, zarządzanie i marketing.

Kontakt

Spearhead International Ltd
Gate 2
Hasse Road
Soham
Cambridgeshire
CB7 5UN Wielka Brytania

Tel.: +44 (0) 1223 233263

Powrót