PL
Zaloguj

Rumunia

Ziemia rolna w hektarach
15,901 ha

Dane na 31 grudnia 2017r.

Podstawowe uprawy:
 • pszenica
 • rzepak
 • kukurydza
 • słonecznik
Główna działalność:
 • SC Agrinatura s.r.l.
 • SC Silosud s.a.
 • SC Agrifarm Aliprod s.r.l.
 • SC Agronica s.r.l.
 • SC Agritac s.r.l.
Główne lokalizacje:
 • Teleorman
 • Dolj

Grunty rolne w Rumunii są rozdrobnione. Działa tam kilka dużych przedsiębiorstw rolnych wśród milionów jedno- lub dwu-hektarowych gospodarstw.

W Rumunii korzystamy z efektu skali oraz wysokiego poziomu konsolidacji dzięki agregacji dużych areałów od licznych sąsiadujących ze sobą małych właścicieli. To wyróżnia nas na tym mocno rozdrobnionym rynku rolniczym. Osiągnęliśmy to poprzez połączenie przejęć (w ramach których udało nam się pozyskać duże obszary wcześniej skonsolidowane przez poprzednich gospodarzy) i nieustającego procesu dzierżawienia nowych powierzchni.

Spearhead International jest europejską grupą rolniczą zaopatrującą przetwórców żywności, producentów i sprzedawców detalicznych. Dysponując powierzchnią około 90 000 hektarów, dysponujemy skalą, która pozwala nam niezawodnie dostarczać produkty wysokiej jakości. Zarządzamy ryzykiem poprzez zróżnicowanie geograficzne, wybór przedsiębiorstw, zarządzanie i marketing.

Kontakt

Spearhead International Ltd
Gate 2
Hasse Road
Soham
Cambridgeshire
CB7 5UN Wielka Brytania

Tel.: +44 (0) 1223 233263

Powrót